کلکسیون کیمیا

کلکسیون کیمیا در دسته فرش کلاسیک قرار دارد.دارای 1000 شانه  3000 تراکم جنس فرش های این کلکسیون برجسته می باشد.
در ابعاد 1 در 1/5 متر, 1/5 در 2/25 متر (قالیچه), 2 در 3 متر (6 متری), 2/5 در 3/5 متر (9 متری), 3 در 4 متر (12 متری) بافت می گردد.
یکی از سبک های اصیل مناسب پذیرایی ایرانی می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.